Bison montagekit Original 350g A2

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MontagekitBison producten
  • Zeer hoge eindsterkte
  • Blijvend elastisch
  • Universeel
  • Waterbestendig

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MontagekitBison producten

Wat zijn de specificaties?

Extra sterke, universele, vullende montagelijm op basis van neopreenrubber. Voor het eenvoudig en muurvast bevestigen van o.a. hout, kunststof, metaal, steen, gips en tegels op allerlei ondergronden zoals beton, steen, pleisterwerk, hout, spaanplaat, metaal en kunststof. Zowel binnen als buiten toepasbaar en geschikt voor het bevestigen van materialen onder spanning. Blijvend elastisch. Spijkers en schroeven overbodig

EAN: 8710439056692

Maximale temperatuurbestendigheid
100 °C
Materiaal van doeloppervlak
Alle oppervlaktes
Maximale verwerkingstemperatuur
40 °C
Kleurfamilie
Wit
Minimale Verwerkingstemperatuur
5 °C
Toepassing
Universeel
Kleur
wit
Flexibel
Ja
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. In geval van brand: blussen met UNDEFINED. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook