Bison Klus Lijmbox

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MontagekitBison producten
  • 100% adhesive
  • 100% adhesive

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MontagekitBison producten
Praxis, voor de makers
Achteraf betalen mogelijk
90 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Gebruik de Bison klus lijmbox voor al je klussen! De lijmbox is een compleet lijmpakket voor 1001 klusjes in en om het huis. In de lijmbox vind je:

  • LBison Secondelijm Control 3 gram: Zeer snelle en sterke vloeibare secondelijm
  • Bison Houtlijm 75 gram: Hoogwaardige vochtbestendige houtlijm
  • Bison Max Repair Extreme 8 gram: Extreem sterke reparatielijm
  • Bison Kit 50 ml: Super sterke universele contactlijm
  • Bison Montagekit Original 125 gram: Extra sterke, universele , vullende montagelijm

EAN: 8710439288741

Maximale verwerkingstemperatuur
35 °C
Minimale Verwerkingstemperatuur
0 °C
Flexibel
Nee
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat pijnhars. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. In geval van brand: blussen met waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder,kooldioxide.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook