image_1
image_1image_2

Bison Klus Lijmbox

 • 100% adhesive
 • 100% adhesive

Toon specificaties
30 dagen bedenktijd
Met Praxis Plus 90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze winkels
Air Miles sparen bij je aankoop
Productomschrijving
Gebruik de Bison klus lijmbox voor al je klussen! De lijmbox is een compleet lijmpakket voor 1001 klusjes in en om het huis. In de lijmbox vind je:
 • LBison Secondelijm Control 3 gram: Zeer snelle en sterke vloeibare secondelijm
 • Bison Houtlijm 75 gram: Hoogwaardige vochtbestendige houtlijm
 • Bison Max Repair Extreme 8 gram: Extreem sterke reparatielijm
 • Bison Kit 50 ml: Super sterke universele contactlijm
 • Bison Montagekit Original 125 gram: Extra sterke, universele , vullende montagelijm

EAN: 8710439288741

Specificaties
 • Algemeen
  Type lijm
  Speciaallijm
 • Technische kenmerken
  Maximale verwerkingstemperatuur
  35 °C
  Minimale Verwerkingstemperatuur
  0 °C
 • Gebruiksgemak
  Flexibel
  Nee
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Bevat pijnhars. Kan een allergische reactie veroorzaken. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. In geval van brand: blussen met waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven