image_1
Alleen online

Sencys lijmschuim 750ml

 • Sneldrogend
 • Snel drogend

Toon specificaties

15% KEUZEKORTING

i

9,

79

8,

32
Productomschrijving
Ga je aan de slag met niet vlakke ondergronden? Dan komt Sencys lijmschuim goed van pas! De lijm schuimt op, ideaal om ongelijke ondergronden te vullen. Dit zorgt voor een optimale hechting.

EAN: 5414628073042

Specificaties
 • Algemeen

  Type lijm

  Montagelijm

  Garantie

  2 jaar

  Binnen/buitengebruik

  i

  Binnen
 • Technische kenmerken

  Diepte

  5 cm

  Breedte

  5 cm

  Hoogte

  23 cm

  Maximale verwerkingstemperatuur

  35 °C

  Maximale temperatuurbestendigheid

  90 °C

  Minimale Verwerkingstemperatuur

  5 °C

  catspec_porous_surface_necessary

  Nee

  Productviscositeit

  Dik

  Krimpbaar

  Nee

  catspec_soluble

  Nee

  Substantie

  Schuim

  Materiaal van doeloppervlak

  Alle oppervlaktes

  Volume

  0.75 l

  Kleurvastheid

  Goed

  Droogtijd lijm

  11-60 min

  Niveau van waterbestendigheid

  i

  Spatwaterbestendig

  Vochtwerend

  Ja

  UV-bestendig

  i

  Nee
 • Uiterlijke kenmerken

  Kleurfamilie

  Beige

  Kleur

  Beige

  Vorm

  Pasta
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Kan schadelijk zijn via de borstvoeding. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Alternatieven