image_1

Pattex 2-componentenlijm Power Epoxy Super Mix Express 11ml

 • Supersterk
 • Speciale spuit voor automatisch mengen
 • Hardt uit in 1 minuut
 • Overschilderbaar

Toon specificaties

10,

49

per kg 0,81

Productomschrijving
Pattex 2-componentenlijm Power Epoxy Super Mix Express 11 ml is een tweecomponentenlijm die zeer snel droogt en die je zowel binnen als buiten kan gebruiken. De lijm hardt uit in 1 minuut. Dankzij de handige mengspuit ben je er zeker van dat de lijm automatisch gemengd is voor je hem aanbrengt. De lijm is geschikt voor een transparante verlijming van porselein, glas, keramiek, steen, hout, plastic en metaal. Na droging is de lijm bestand tegen water en oplosmiddelen. De lijm is overschilderbaar en mag in de vaatwasser.

EAN: 3178040682177

Specificaties
 • Technische kenmerken

  Maximale verwerkingstemperatuur

  25 °C

  Maximale temperatuurbestendigheid

  150 °C

  Minimale Verwerkingstemperatuur

  18 °C

  Substantie

  Pasta

  Materiaal van doeloppervlak

  Alle oppervlaktes
 • Uiterlijke kenmerken

  Kleurfamilie

  Transparant

  Kleur

  Transparant

  Vorm

  Vloeistof
 • Toepassing

  Toepassing

  Lijmen
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven