image_1

Bison lijm glass 2ml

 • Snel
 • vaatmasmachinebestendig
 • Onzichtbaar

Toon specificaties

15% KEUZEKORTING

i

9,

49

8,

06
Productomschrijving
Snelle, glasheldere, waterbestendige lijm voor glas. Geen barst meer te zien!

EAN: 8710439903033

Specificaties
 • Algemeen

  Type lijm

  Speciaallijm
 • Technische kenmerken

  Maximale verwerkingstemperatuur

  35 °C

  Minimale Verwerkingstemperatuur

  5 °C

  Materiaal van doeloppervlak

  Glas
 • Uiterlijke kenmerken

  Kleurfamilie

  Transparant

  Kleur

  Transparant

  Vorm

  Buis
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven