image_1
image_1image_2

Bison kit Tix 750ml

 • Makkelijk smeerbaar
 • Direct vast
 • Super sterk
 • Universeel
 • Vocht- en vorstbestendig

Toon specificaties

19,

99

per l 26,65

Productomschrijving
Bison TIX is een super sterke, gelvormige, universele contactlijm. De lijm is makkelijk smeerbaar, druipt niet en trekt geen draden

De lijm is geschikt om te gebruiken op rubber, leer, textiel, hout, metaal en beton. De lijm druipt niet wat hem uitermate geschikt maakt om verticaal te gebruiken. Gebruik de lijm voor het lijmen van vloerbedekking, trapmatten of voor reparaties aan schoenen, tassen of tapijt.

EAN: 8710439034508

Specificaties
 • Algemeen

  Type lijm

  Contactlijm
 • Technische kenmerken

  Maximale verwerkingstemperatuur

  35 °C

  Maximale temperatuurbestendigheid

  0 °C

  Minimale Verwerkingstemperatuur

  10 °C

  Materiaal van doeloppervlak

  Rubber

  Niveau van waterbestendigheid

  i

  Niet waterbestendig
 • Uiterlijke kenmerken

  Kleurfamilie

  Geel

  Kleur

  Geel

  Vorm

  Can
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Bevat pijnhars. Kan een allergische reactie veroorzaken. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. In geval van brand: blussen met waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven