image_1
image_1image_2

Qlima kachelbrandstof Kristal 20L

 • Zeer zuiver
 • Vlampunt > 70°
 • Kindveilige sluiting

Toon specificaties
Vaste lage prijs

79,

99

per l 4,-

Productomschrijving
Met Qlima Premium Quality Fuels ben je altijd verzekerd van de hoogste kwaliteit, de hoogste efficiëntie en het hoogste comfort. Alle Qlima Premium Quality Fuels leveren uitmuntende prestaties.

EAN: 8713508708119

Specificaties
 • Algemeen

  Binnen/buitengebruik

  i

  Binnen
 • Uiterlijke kenmerken

  Kleurfamilie

  Geel
GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven