• NaN
image_1

HG 4-in-1 beschermer voor textiel 300ml

20% KEUZEKORTING

i

8,

79

7,

03

per l 23,43

Productomschrijving
De HG 4-in-1 Textielbeschermer Spray 300ml beschermt textiel effectief en eenvoudig tegen de meeste vlekken. Deze textielbescherming maakt het materiaal ook waterafstotend.

EAN: 8711577006464

Productveiligheid

GHS02GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Specificaties
 • Algemeen

  Type dispenser

  Spuitbus
 • Technische kenmerken

  Type ingrediënt

  bevat o.a.: alifatische koolwaterstoffen > 30%

  Substantie

  Vloeistof

  Volume

  0.3 l
 • Uiterlijke kenmerken

  Werking

  Beschermend

Alternatieven

Voor de Makers

 • Snel ophalen in een Praxis winkel bij jou in de buurt

 • Gratis retourneren

 • 30 dagen bedenktijd (met Praxis Plus 90 dagen)

Hulp nodig?

Andere vraag?

Praxis winkels

Vind een winkel bij jou in de buurt

Volg Praxis

Makkelijk betalen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief


© 2023 -

Praxis

Alle prijzen zijn incl. BTW en excl. eventuele verzendkosten