image_1

Atmos ontkalker Calatak 500ml

 • Speciaal voor sanitairs, kranen, tegels

Toon specificaties
30 dagen bedenktijd
Met Praxis Plus 90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze winkels
Air Miles sparen bij je aankoop
Productomschrijving
De Atmos Calatak ontkalker verwijdert kalksteen op kranen in gechromeerde messing, op tegels, sanitairs en sproeiers.

EAN: 3259040112694

Specificaties
 • Algemeen
  ROHS keurmerk
  Nee
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren.

Alternatieven