Bison Vochtvreter Navulzak

20% korting
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

Bison Vochtvreter Navulzak
Bison Vochtvreter Navulzak
20% korting

Wat zijn de specificaties?

Handige navulzak voor het navullen van Bison Vochtvreter.

EAN: 8710439053714

GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Na het werken met dit product handen grondig wassen.

aanbevolen accessoires