Bison Vochtvreter Navulzak

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
LuchtontvochtigersBison producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
LuchtontvochtigersBison producten

Wat zijn de specificaties?

Handige navulzak voor het navullen van Bison Vochtvreter.

EAN: 8710439053714

GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Gemakkelijk thuisbezorgd