Scan, en bekijk het stappenplan op praxis.nl

NaN

Duurzaamheid bij Praxis

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Praxis streeft ernaar om zijn bedrijfsstrategie zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Dat geldt voor onze producten, hoe om te gaan met energie en afval, de relaties met klanten, leveranciers en medewerkers, en het verduurzamen van de huizen van klanten.

Praxis streeft ernaar om zijn bedrijfsstrategie zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Dat geldt voor onze producten, hoe om te gaan met energie en afval, de relaties met klanten, leveranciers en medewerkers, en het verduurzamen van de huizen van klanten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met FSC hout | Praxis

Duurzaam ondernemen

Een betere wereld begint niet alleen bij jezelf maar ook (en vooral) bij de keuzes die bedrijven maken. Het wordt steeds duidelijker dat de duurzame keuzes van bedrijven een belangrijke impact hebben. Als grootste doe-het-zelf retailer in de Benelux neemt Maxeda DIY Group, moederbedrijf van Praxis, daarom haar verantwoordelijkheid in het nastreven van duurzaam ondernemen. Duurzaam ondernemen betekent voor ons het bereiken van zakelijk succes met respect voor mens en milieu. Met onze strategie ‘Maak het Duurzaam’ willen wij de komende jaren bouwen aan een duurzame en aantrekkelijke retail organisatie. Onze strategie op het gebied van duurzaamheid richt zich op drie focusgebieden (Onze mensen, Onze winkels/hoofdkantoren, Onze producten) waarin Maxeda via verschillende bestaande en nieuwe duurzame initiatieven zich inzet om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu, de samenleving en onze organisatie.

Onze aanpak Wij zijn toegewijd om een duurzame bijdrage te leveren aan mens en milieu. Van een verantwoorde inkoop van materialen en producten tot het aangaan van duurzame partnerschappen en het verminderen van plastic. Samen met onze medewerkers, klanten en leveranciers zetten we ons via verschillende duurzame initiatieven in voor een betere wereld.

Onze focusgebieden

Om als organisatie duurzaam ondernemen te waarborgen, legt Maxeda de focus op drie verschillende gebieden: Onze mensen Verbinding zoeken met onze mensen Wij willen een inclusieve en diverse werkgever zijn waarin medewerkers met uiteenlopende achtergronden zich welkom en gewaardeerd voelen, en mensen met een arbeidshandicap in hun kracht worden gezet. Wij creëren bewustzijn rondom duurzaamheid bij onze medewerkers door middel van trainingen en zetten interne ambassadeurs in om deze boodschap kracht bij te zetten. Onze winkels/hoofdkantoren Reduceren van CO2-voetafdruk van onze winkels/hoofdkantoren Maxeda’s winkeloperatie omvat 341 winkels in België, Luxemburg en Nederland en 2 hoofdkantoren in Brussel en Amsterdam. Door bespaarmaatregelen te nemen binnen onze winkels/hoofdkantoren en toekomstbestendige oplossingen te implementeren wil Maxeda haar CO2-voetafdruk verlagen. Onze producten Verduurzamen van en met onze producten Maxeda wil een bijdrage leveren aan het bouwen van een duurzame toekomst en een positieve invloed hebben op de wereld. Door het gebruik van minder plastic en het beperken van grondstofuitputting en -vervuiling reduceren wij onze milieu impact. Wij vergroten het assortiment en de zichtbaarheid van duurzame producten, zodat wij klanten helpen met het verder verduurzamen van hun woning.

 

Duurzaam ondernemen

Een betere wereld begint niet alleen bij jezelf maar ook (en vooral) bij de keuzes die bedrijven maken. Het wordt steeds duidelijker dat de duurzame keuzes van bedrijven een belangrijke impact hebben. Als grootste doe-het-zelf retailer in de Benelux neemt Maxeda DIY Group, moederbedrijf van Praxis, daarom haar verantwoordelijkheid in het nastreven van duurzaam ondernemen. Duurzaam ondernemen betekent voor ons het bereiken van zakelijk succes met respect voor mens en milieu. Met onze strategie ‘Maak het Duurzaam’ willen wij de komende jaren bouwen aan een duurzame en aantrekkelijke retail organisatie. Onze strategie op het gebied van duurzaamheid richt zich op drie focusgebieden (Onze mensen, Onze winkels/hoofdkantoren, Onze producten) waarin Maxeda via verschillende bestaande en nieuwe duurzame initiatieven zich inzet om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu, de samenleving en onze organisatie.

Onze aanpak Wij zijn toegewijd om een duurzame bijdrage te leveren aan mens en milieu. Van een verantwoorde inkoop van materialen en producten tot het aangaan van duurzame partnerschappen en het verminderen van plastic. Samen met onze medewerkers, klanten en leveranciers zetten we ons via verschillende duurzame initiatieven in voor een betere wereld.

Onze focusgebieden

Om als organisatie duurzaam ondernemen te waarborgen, legt Maxeda de focus op drie verschillende gebieden: Onze mensen Verbinding zoeken met onze mensen Wij willen een inclusieve en diverse werkgever zijn waarin medewerkers met uiteenlopende achtergronden zich welkom en gewaardeerd voelen, en mensen met een arbeidshandicap in hun kracht worden gezet. Wij creëren bewustzijn rondom duurzaamheid bij onze medewerkers door middel van trainingen en zetten interne ambassadeurs in om deze boodschap kracht bij te zetten. Onze winkels/hoofdkantoren Reduceren van CO2-voetafdruk van onze winkels/hoofdkantoren Maxeda’s winkeloperatie omvat 341 winkels in België, Luxemburg en Nederland en 2 hoofdkantoren in Brussel en Amsterdam. Door bespaarmaatregelen te nemen binnen onze winkels/hoofdkantoren en toekomstbestendige oplossingen te implementeren wil Maxeda haar CO2-voetafdruk verlagen. Onze producten Verduurzamen van en met onze producten Maxeda wil een bijdrage leveren aan het bouwen van een duurzame toekomst en een positieve invloed hebben op de wereld. Door het gebruik van minder plastic en het beperken van grondstofuitputting en -vervuiling reduceren wij onze milieu impact. Wij vergroten het assortiment en de zichtbaarheid van duurzame producten, zodat wij klanten helpen met het verder verduurzamen van hun woning.

 

Duurzame initiatieven

Aan alle drie de focusgebieden heeft Maxeda tot 2030 verschillende duurzame initiatieven gekoppeld. Door in de aankomende jaren deze initiatieven uit te voeren wil Maxeda haar doel waarmaken om in 2030 haar CO2-voetafdruk met 20% te verlagen ten opzichte van 2020. Hieronder zijn per focusgebied de duurzame initiatieven opgesomd waarmee Maxeda is gestart of de komende jaren gaat starten. Onze mensen

 • Duurzaamheidsbewustzijn vergroten bij medewerkers

 • Diversiteit & Inclusiviteit personeelsbeleid versterken

Onze winkels/hoofdkantoren

 • Vaststellen van Maxeda’s CO2-voetafdruk voor 2020

 • Verlagen van de CO2-voetafdruk voor onze eigen winkels/hoofdkantoren

 • Installeren van oplaadpunten voor elektrische auto’s bij onze winkels

 • Verlagen van de CO2-voetafdruk van het leaseauto beleid

Onze producten

 • Assortiment duurzame producten vergroten voor klanten

 • Verpakkingsminimalisering bij eigen-merk producten

 • Op lange termijn >95% gecertificeerd hout in onze winkels

 • Zichtbaarheid duurzame producten vergroten voor klanten

Verpakkings- en afvalmanagement

Praxis heeft actief meegewerkt aan de ontwikkeling van het brancheverduurzamingsplan ‘Verpakken doe-het-zelf 2015-2018’ en de tweede versie van dit plan voor de periode 2019-2022. Dit plan bevat richtlijnen voor inkopers en leveranciers om de belasting van het milieu door productverpakkingen zoveel mogelijk te beperken. Praxis streeft ernaar om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal zo laag mogelijk te houden, om zoveel als mogelijk gerecycled materiaal toe te passen en zo veel mogelijk recyclebaar verpakkingsmateriaal te gebruiken. Enkele mooie resultaten: De verpakking van Eigen Merk lichtbronnen is in 2019 gewijzigd van plastic blisters naar karton. Hiermee wordt op jaarbasis 2.650 kg minder plastic gebruikt. In 2020 worden de Aquavive en Aquazure douchesystemen en -accessoires gewijzigd van plastic blisters naar karton. Hiermee wordt op jaarbasis 28.500 kg minder plastic gebruikt. Daarnaast wordt het afval in de winkels gescheiden in verschillende afvalstromen en afgevoerd door gecertificeerde afvalverwerkers. Uit cijfers van de afvalverwerkers blijkt dat de opgestelde richtlijnen helpen, het gemiddelde aantal kilo’s ingezameld afval daalt namelijk aanzienlijk. Ook aan het afval van de klanten is gedacht. In samenwerking met diverse bedrijven en stichtingen biedt Praxis klanten de mogelijkheid om batterijen, (spaar)lampen, tl-buizen en elektrische apparaten in te leveren. Vervolgens zorgen de afvalverwerkingspartners dat de ingezamelde producten worden opgehaald en gerecycled. Via Stichting Gered Gereedschap kunnen klanten ook handgereedschap inleveren bij een Praxis-winkel in de speciaal hiervoor beschikbare inzamelbakken. De vrijwilligers van Gered Gereedschap knappen het handgereedschap op en zorgen ervoor dat het een tweede leven krijgt in Afrika. In 2019 zijn 45 extra inzamelbakken geplaatst in de omgebouwde Formido-winkels. In totaal is bij Praxis in 2019 ongeveer 150.000 stuks handgereedschap ingezameld. Tevens wordt oude bedrijfskleding van de winkelmedewerkers gerecycled en deels gebruikt voor het maken van nieuwe bedrijfskleding via onze leverancier Schijvens. Zij maken volledig circulaire collecties bedrijfskleding, gemaakt van oude bedrijfskleding en gebruikte PET-flessen.Hierbij enkele positieve resultaten van 2020 en 2021: 2020:

 • 31.167 kilo batterijen ingezameld via Stibat

 • 130.393 kilo kleine elektrische apparaten en spaarlampen ingezameld via Wecycle

2021:

 • 25.691 kilo batterijen ingezameld via Stibat

 • 93.000 kilo kleine elektrische apparaten en spaarlampen ingezameld via Wecycle

 

Duurzame initiatieven

Aan alle drie de focusgebieden heeft Maxeda tot 2030 verschillende duurzame initiatieven gekoppeld. Door in de aankomende jaren deze initiatieven uit te voeren wil Maxeda haar doel waarmaken om in 2030 haar CO2-voetafdruk met 20% te verlagen ten opzichte van 2020. Hieronder zijn per focusgebied de duurzame initiatieven opgesomd waarmee Maxeda is gestart of de komende jaren gaat starten. Onze mensen

 • Duurzaamheidsbewustzijn vergroten bij medewerkers

 • Diversiteit & Inclusiviteit personeelsbeleid versterken

Onze winkels/hoofdkantoren

 • Vaststellen van Maxeda’s CO2-voetafdruk voor 2020

 • Verlagen van de CO2-voetafdruk voor onze eigen winkels/hoofdkantoren

 • Installeren van oplaadpunten voor elektrische auto’s bij onze winkels

 • Verlagen van de CO2-voetafdruk van het leaseauto beleid

Onze producten

 • Assortiment duurzame producten vergroten voor klanten

 • Verpakkingsminimalisering bij eigen-merk producten

 • Op lange termijn >95% gecertificeerd hout in onze winkels

 • Zichtbaarheid duurzame producten vergroten voor klanten

Verpakkings- en afvalmanagement

Praxis heeft actief meegewerkt aan de ontwikkeling van het brancheverduurzamingsplan ‘Verpakken doe-het-zelf 2015-2018’ en de tweede versie van dit plan voor de periode 2019-2022. Dit plan bevat richtlijnen voor inkopers en leveranciers om de belasting van het milieu door productverpakkingen zoveel mogelijk te beperken. Praxis streeft ernaar om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal zo laag mogelijk te houden, om zoveel als mogelijk gerecycled materiaal toe te passen en zo veel mogelijk recyclebaar verpakkingsmateriaal te gebruiken. Enkele mooie resultaten: De verpakking van Eigen Merk lichtbronnen is in 2019 gewijzigd van plastic blisters naar karton. Hiermee wordt op jaarbasis 2.650 kg minder plastic gebruikt. In 2020 worden de Aquavive en Aquazure douchesystemen en -accessoires gewijzigd van plastic blisters naar karton. Hiermee wordt op jaarbasis 28.500 kg minder plastic gebruikt. Daarnaast wordt het afval in de winkels gescheiden in verschillende afvalstromen en afgevoerd door gecertificeerde afvalverwerkers. Uit cijfers van de afvalverwerkers blijkt dat de opgestelde richtlijnen helpen, het gemiddelde aantal kilo’s ingezameld afval daalt namelijk aanzienlijk. Ook aan het afval van de klanten is gedacht. In samenwerking met diverse bedrijven en stichtingen biedt Praxis klanten de mogelijkheid om batterijen, (spaar)lampen, tl-buizen en elektrische apparaten in te leveren. Vervolgens zorgen de afvalverwerkingspartners dat de ingezamelde producten worden opgehaald en gerecycled. Via Stichting Gered Gereedschap kunnen klanten ook handgereedschap inleveren bij een Praxis-winkel in de speciaal hiervoor beschikbare inzamelbakken. De vrijwilligers van Gered Gereedschap knappen het handgereedschap op en zorgen ervoor dat het een tweede leven krijgt in Afrika. In 2019 zijn 45 extra inzamelbakken geplaatst in de omgebouwde Formido-winkels. In totaal is bij Praxis in 2019 ongeveer 150.000 stuks handgereedschap ingezameld. Tevens wordt oude bedrijfskleding van de winkelmedewerkers gerecycled en deels gebruikt voor het maken van nieuwe bedrijfskleding via onze leverancier Schijvens. Zij maken volledig circulaire collecties bedrijfskleding, gemaakt van oude bedrijfskleding en gebruikte PET-flessen.Hierbij enkele positieve resultaten van 2020 en 2021: 2020:

 • 31.167 kilo batterijen ingezameld via Stibat

 • 130.393 kilo kleine elektrische apparaten en spaarlampen ingezameld via Wecycle

2021:

 • 25.691 kilo batterijen ingezameld via Stibat

 • 93.000 kilo kleine elektrische apparaten en spaarlampen ingezameld via Wecycle

 

Duurzaam hout

Praxis speelt een belangrijke rol in het verhandelen van hout en hout bevattende producten en voelt zich verantwoordelijk voor de continuïteit van natuurlijke grondstoffen. Als criteria voor duurzaam hout worden de certificeringen van Forest Stewardship Council (FSC) en Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) aangehouden, waarbij de FSC de voorkeur heeft. In Praxis-winkels is duurzaam hout te herkennen aan het FSC- of het PEFC-keurmerk. Praxis heeft als streven dat op de lange termijn tenminste 95% van het aanbod hout en hout bevattende producten gecertificeerd moet zijn. Met inmiddels 88,4% gecertificeerd hout in de winkels moet dit doel zeker worden gehaald.

Praxis speelt een belangrijke rol in het verhandelen van hout en hout bevattende producten en voelt zich verantwoordelijk voor de continuïteit van natuurlijke grondstoffen. Als criteria voor duurzaam hout worden de certificeringen van Forest Stewardship Council (FSC) en Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) aangehouden, waarbij de FSC de voorkeur heeft. In Praxis-winkels is duurzaam hout te herkennen aan het FSC- of het PEFC-keurmerk. Praxis heeft als streven dat op de lange termijn tenminste 95% van het aanbod hout en hout bevattende producten gecertificeerd moet zijn. Met inmiddels 88,4% gecertificeerd hout in de winkels moet dit doel zeker worden gehaald.

Verantwoorde productie en producten

Praxis voelt zich verantwoordelijk voor de continuïteit van natuurlijke grondstoffen en de arbeidsomstandigheden in fabrieken waar producten voor Praxis worden gemaakt. Zo is één van de eisen aan leveranciers om gedocumenteerd bewijs aan te leveren dat de fabrieken waar producten voor Praxis worden gemaakt aan minimale eisen voldoen op het gebied van arbeidsethiek, veiligheid en sociale aspecten. Praxis is actief lid van amfori BSCI. De producten die bij Praxis in de winkels liggen voldoen aan de wet- en regelgeving en zijn veilig in gebruik.

Tevens bieden de winkels biologische of ecologisch verantwoorde producten aan als alternatief voor standaard producten. Hierbij worden bijvoorbeeld biologische middelen gebruikt, vormen natuurlijke ingrediënten de basis van het product, zijn de producten biologisch afbreekbaar of wordt er rekening gehouden met de verpakkingskeuze. Andere duurzame opties zijn de vele waterbesparende producten in het sanitair assortiment, één accu die te gebruiken is voor allerlei soorten elektrisch gereedschap en het ruime aanbod aan isolatie gerelateerde producten. Energiebesparende producten zijn te herkennen aan het energie efficiëntie label. Daarnaast bieden de winkels door middel van diensten klanten de mogelijkheid om te verduurzamen. Bijvoorbeeld door de levensduur van apparatuur te verlengen door het bieden van onderhoud, een apparatuur verhuurservice en door adviezen en producten waarmee energie of water bespaard kan worden.

Praxis voelt zich verantwoordelijk voor de continuïteit van natuurlijke grondstoffen en de arbeidsomstandigheden in fabrieken waar producten voor Praxis worden gemaakt. Zo is één van de eisen aan leveranciers om gedocumenteerd bewijs aan te leveren dat de fabrieken waar producten voor Praxis worden gemaakt aan minimale eisen voldoen op het gebied van arbeidsethiek, veiligheid en sociale aspecten. Praxis is actief lid van amfori BSCI. De producten die bij Praxis in de winkels liggen voldoen aan de wet- en regelgeving en zijn veilig in gebruik.

Tevens bieden de winkels biologische of ecologisch verantwoorde producten aan als alternatief voor standaard producten. Hierbij worden bijvoorbeeld biologische middelen gebruikt, vormen natuurlijke ingrediënten de basis van het product, zijn de producten biologisch afbreekbaar of wordt er rekening gehouden met de verpakkingskeuze. Andere duurzame opties zijn de vele waterbesparende producten in het sanitair assortiment, één accu die te gebruiken is voor allerlei soorten elektrisch gereedschap en het ruime aanbod aan isolatie gerelateerde producten. Energiebesparende producten zijn te herkennen aan het energie efficiëntie label. Daarnaast bieden de winkels door middel van diensten klanten de mogelijkheid om te verduurzamen. Bijvoorbeeld door de levensduur van apparatuur te verlengen door het bieden van onderhoud, een apparatuur verhuurservice en door adviezen en producten waarmee energie of water bespaard kan worden.

Duurzame Praxis-winkels

Naast duurzame producten zet Praxis zich ook in voor het verduurzamen van de winkelpanden. Zo is een groot deel van de winkels voorzien van energiezuinige LED-verlichting. Dit zorgt voor een enorme energiebesparing én het assortiment komt beter tot zijn recht. De pendelarmaturen worden in Nederland gemaakt via digital manufacturing en zijn volledig recyclebaar, hierdoor hebben ze een extreem lage CO2-footprint. Daarnaast zijn er vanuit de energiebesparingsplicht allerlei energie besparende maatregelen genomen waardoor inmiddels 43 van de eigen Praxis-winkels aan de Paris Proof normering voldoen.

Ook hebben we twee volledig gasloze winkels in Amsterdam (Praxis City Amsterdam Osdorp) en Oegstgeest. De winkel in Oegstgeest is uitgerust met een warmtepomp in plaatst van een gasaansluiting. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van lage temperatuursverwarming in de vloer om het energieverbruik te verminderen.

Naast duurzame producten zet Praxis zich ook in voor het verduurzamen van de winkelpanden. Zo is een groot deel van de winkels voorzien van energiezuinige LED-verlichting. Dit zorgt voor een enorme energiebesparing én het assortiment komt beter tot zijn recht. De pendelarmaturen worden in Nederland gemaakt via digital manufacturing en zijn volledig recyclebaar, hierdoor hebben ze een extreem lage CO2-footprint. Daarnaast zijn er vanuit de energiebesparingsplicht allerlei energie besparende maatregelen genomen waardoor inmiddels 43 van de eigen Praxis-winkels aan de Paris Proof normering voldoen.

Ook hebben we twee volledig gasloze winkels in Amsterdam (Praxis City Amsterdam Osdorp) en Oegstgeest. De winkel in Oegstgeest is uitgerust met een warmtepomp in plaatst van een gasaansluiting. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van lage temperatuursverwarming in de vloer om het energieverbruik te verminderen.

Solease

Verduurzaam je woning met zonnepanelen

Huur of koop je zonnepanelen bij Praxis! Dit doen wij in samenwerking met onze partner Solease. Verduurzaam je woning en bespaar direct op je energiekosten. Je kunt de zonnepanelen huren, direct kopen of eerst huren en later overnemen.

meer informatie

Voor de Makers

 • Snel ophalen in een Praxis winkel bij jou in de buurt

 • Gratis retourneren

 • 30 dagen bedenktijd (met Praxis Plus 90 dagen)

Hulp nodig?

Andere vraag?

Praxis winkels

Vind een winkel bij jou in de buurt

Volg Praxis

Makkelijk betalen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© 2024 -

Praxis

Alle prijzen zijn incl. BTW en excl. eventuele verzendkosten