• NaN

Wie gun jij een witte kerst?

Doe mee en maak kans op een verfmakeover t.w.v. €5.000.- of één van de andere prijzen*. 

Hoe werkt het?
1. Ga tussen 28 november en 24 december naar een Praxis-winkel bij jou in de buurt.
2. Schrijf op een van de kaartjes wie je nomineert en waarom je diegene een binnen schilder make-over gunt.
3. Laat het kaartje achter in de grote Perfection verf emmer en je maakt kans!

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door de leverancier van Perfection en de klusjesmannen van Zoofy.

Vind hier een winkel in de buurt

 


Doe mee en maak kans op één van deze prijzen*!

Ga naar één van onze winkels en geef iemand op en wie weet win jij voor diegene één van deze prijzen!

- 2x een verfmakeover t.w.v. €5.000.-
- 5x een dag SnowWorld voor 4 personen
- 100x waardebon t.w.v. 50.- te besteden aan Perfection of Renaulac verf

*actievoorwaarden van toepassing

VIND EEN WINKEL IN DE BUURT
Voordeel voor de makers

Zelf aan de slag met een verfklus? Je krijgt nu 35% korting op witte muurverf met Praxis Plus. Download de gratis Praxis App en profiteer direct!

BEKIJK ALLE WITTE MUURVERF

Mede mogelijk gemaakt door:

Actievoorwaarden winactie

Officieel reglement van de ‘Praxis - Wie gun jij een witte kerst’ actie van Praxis Doe-Het-Zelf Center B.V. (hierna te noemen “de actie”)

 1. De actie wordt georganiseerd door Praxis Doe-Het-Zelf Center B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1101 CT) Amsterdam Zuidoost aan de Herikerbergweg 336 (hierna te noemen “Praxis”).

 2. De actie is toegankelijk voor elk persoon van 16 jaar of ouder die in Nederland woont, met uitzondering van tijdelijke of vaste werknemers van Praxis, diens reclamebureau en overige partijen die in organisatorische zin bij de actie betrokken zijn en hun families.

 3. De actie loopt alleen in Nederland.

Werking actie

 1. De actie begint op maandag 28 november om 09:00 uur en eindigt op zaterdag 24 december 21:00 uur (hierna te noemen “de actieperiode”). Alle Praxis vestigingen in Nederland (de “winkels”) nemen deel aan de actie.

 2. Gedurende de actieperiode kunnen klanten in de winkel een kaartje inleveren waarop ze schrijven wie ze een binnen schilder make-over gunnen en waarom. Per klant mag er één kaartje worden ingeleverd en kan er één prijs worden gewonnen. De prijzen die zullen worden weggegeven zijn:

  2x binnen schilder make-over t.w.v. €5.000

  5x SnowWorld waardebon t.w.v. €200

  100x Praxis waardebon t.w.v. €50 voor Perfection en Renaulac
 1. De deelnemer kan slechts deelnemen aan de actie door akkoord te gaan met de spelvoorwaarden. Deze kunnen opgevraagd worden op praxis.nl.

  Persoonsgegevens worden enkel voor communicatie rondom de actie gebruikt en na afloop van de actie en het bekendmaken van de winnaars vernietigd. Praxis zal te allen tijde de persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de privacy regels van Praxis, welke te vinden zijn op www.praxis.nl/c/privacy. De persoonsgegevens van prijswinnaars worden niet verstrekt aan partners of derden, behoudens voor zover dit voor uitreiking van de prijzen noodzakelijk is of voor zover anders is bepaald in deze spelvoorwaarden.

Toekennen prijzen:

 1. Prijzen worden toegekend door middel van onafhankelijke en willekeurige trekkingen. De binnen schilder make-overs en SnowWorld prijzen zullen worden gekozen door een onafhankelijke jury. De winnaars van de Praxis waardebonnen zullen door middel van een loting worden getrokken. De winnaars krijgen bericht voor 13 januari 2023.

  De trekking van de waardebonnen wordt uitgevoerd met gebruik van software die door derden is ontwikkeld welke specifiek is ingericht voor het verrichten van willekeurige trekkingen. Praxis bewaart een afschrift van de selectie van winnaars door de software.

  Medewerkers van de ontwikkelaar van de software zijn uitgesloten van deelname aan de actie.

 2. De prijswinnaars ontvangen rechtstreeks bericht van Praxis middels een bevestiging per emailbericht aan het door hen opgegeven emailadres of telefonisch bericht.

  Het recht van de winnaar op de prijs vervalt indien Praxis binnen 1 maand na het verzenden van bovengenoemd emailbericht of telefonisch bericht geen reactie van de winnaar heeft ontvangen.
 1. De winnaars van de SnowWorld bonnen en Praxis waardebonnen ontvangen deze per mail. Met de prijswinnaars van de make-overs zullen in overleg aparte afspraken worden gemaakt over de uitreiking van de prijs. Bij deze uitreikingen kan ook een foto/videograaf aanwezig zijn en kan een persbericht worden opgesteld waarbij de naam en foto van de prijswinnaar worden vermeld. Daarnaast wordt er een video van de make-over gemaakt welke gedeeld wordt op (interne) social media als de winnaars hiermee akkoord gaan.

 2. Prijswinnaars zullen alleen bekend worden gemaakt op de wijze als vermeld in artikel 9 indien zij hierin schriftelijk toestemmen. Indien een winnaar aan publiciteit meewerkt zal diens privacy, rekening houdende met zijn/haar wensen, zoveel mogelijk worden gewaarborgd.

 3. Prijzen kunnen uitsluitend worden toegekend aan de winnaars. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en worden niet in contanten uitgekeerd of omgeruild.

 4. Gebruik van de prijs geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Op de prijs zijn de Praxis leveringsvoorwaarden van toepassing.

 5. De totale waarde van de metamorfose is afhankelijk van het schilderproject. Indien dit uiteindelijk onder de €5.000 uitkomt kan het resterende bedrag niet worden uitgekeerd.

 6. Kansspelbelasting over de prijzen zal worden afgedragen door Praxis.

Actievoorwaarden make-over

 1. De afspraken voor het schilderen worden gemaakt in overleg met de winnaars.

 2. De schilderwerkzaamheden dienen plaats te vinden voor 1 april 2023.

 3. De schilder zal aanwezig zijn van 08:00 – 17:00 uur of van 09:00 – 18:00 uur. Indien de schilder eerder klaar is vervalt de restwaarde van de prijs.

 4. De schilder maakt enkel gebruik van witte latex Perfection verf.

 5. De werkzaamheden vinden op één dag plaats of, indien nodig, in aansluitende dagen.

 6. De ruimte(s) moet(en) verfklaar zijn wanneer de schilder arriveert, de schilder moet direct kunnen starten met werkzaamheden gericht op het schilderen van de muur/wand/plafond, etc.  

 7. De schilder is verantwoordelijk voor eventuele schade.

 8. Voor de overige voorwaarden m.b.t. de schilder make-over verwijzen we naar de algemene voorwaarden van Zoofy: https://zoofy.nl/klant-voorwaarden/

Overig

 1. Praxis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Praxis.

 2. Praxis behoudt zich het recht voor om deelnames die haar naar haar redelijk oordeel frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen direct en zonder nadere motivering van deelname uit te sluiten.

 3. Praxis behoudt zich het recht voor om de spelvoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

 4. Deelname aan deze actie impliceert dat men akkoord gaat met de inhoud van dit reglement evenals met de beslissingen die Praxis in geval van overmacht verplicht is te nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen.

 5. Behoudens het bepaalde in artikel 9 zal er geen enkel (telefonisch) contact noch enige briefwisseling over de actie plaatsvinden, tenzij geïnitieerd door Praxis.

 6. Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Praxis Communicatie, Postbus 22189, 1100 CD Amsterdam Zuidoost waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Praxis.

 7. Op deze actie is de Nederlandse Reclamecode en de Gedragscode voor promotionele kansspelen van toepassing.
Deze actie wordt beheerst door Nederlands recht.

Voor de Makers

 • Snel ophalen in een Praxis winkel bij jou in de buurt

 • Gratis retourneren

 • 30 dagen bedenktijd (met Praxis Plus 90 dagen)

Hulp nodig?

Andere vraag?

Praxis winkels

Vind een winkel bij jou in de buurt

Volg Praxis

Makkelijk betalen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief


© 2023 -

Praxis

Alle prijzen zijn incl. BTW en excl. eventuele verzendkosten