image_1

Weber flevopol OGV 5L

  • Voorstrijken van sterk of onregelmatig zuigende ondergronden, zoals beton en kalkzandsteen
  • Heeft een hoog indringend vermogen in onstabiele toplagen
  • Geeft een betere hechtend vermogen aan de ondergrond
  • Kant-en-klaar

Toon specificaties
30 dagen bedenktijd
Met Praxis Plus 90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze winkels
Air Miles sparen bij je aankoop
Productomschrijving
Ondergrondversterker - diepgrondeer voor het versterken van niet samenhangende ondergronden, zoals sterk verzande cementdekvloeren en slechte muren.

EAN: 8711474016016

Specificaties
  • Inhoud
    5 L
  • Kleur
    Wit, droogt transparant op
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).

Alternatieven