Tenco Topcoat roestwerende coating zwart 2,5 l

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
VoorstrijkTenco producten
  • Biedt een prima bescherming en is bestand tegen weersinvloeden
  • Speciale roestwerende coating

Toon specificaties
Inhoud
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
VoorstrijkTenco producten
Praxis, voor de makers
Achteraf betalen mogelijk
90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze 195+ winkels

Wat zijn de specificaties?

Een speciale roestwerende coating voor o.a. plezier- en binnenvaartschepen. Biedt een prima bescherming en is bestand tegen weersinvloeden. Geschikt voor toepassing boven de waterlijn.

EAN: 8712701382041

Inhoud
2.5 L
Kleur
Zwart
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Bevat 2-butanonoxim, Neodecanoic acid, cobalt salt. Kan een allergische reactie veroorzaken. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan schade aan zenuwstelsel veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires