Sencys grondverf superdekkend wit 750ml

  • Voor lak op solventbasis (terpentine)
  • Voor allerlei ondergronden
  • Vormt een zeer goede hechtlaag

Toon specificaties
Inhoud

Wat zijn de specificaties?

Sencys grondverf superdekkend wit 750ml is een hoogwaardige witte grondverf voor lak op solventbasis, toepasbaar op vrijwel alle ondergronden binnen- en buitenshuis. Het is te gebruiken voor zowel nieuwafwerking als renovatie van meubels, deuren, ramen en dergelijke. De grondverf is geschikt voor hout, schilderbare kunststoffen, gips, beton, metselwerk, zink, gegalvaniseerde oppervlakken.

EAN: 8711216403722

Dekvermogen
10m²/L
Inhoud
0.75 L
Verpakking
Blik
Aantal lagen
1-2 lagen
Afwerking
Mat
Basis
Terpentine
Droogtijd
4-6 uur
Toepassing
Binnen en buiten
Overschilderbaar na
24-26 uur
Kleur
Wit
Kleurklasse
Wit
GHS02
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Bevat Butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires