Perfection Grondverf Superdekkend Wit 0,375L

50% korting
  • hoge dekkracht
  • Optimale hechting voor aflakken
  • Voor allerlei ondergronden
  • Voor een perfect endresultaat

Toon specificaties

Wat zijn de specificaties?

Universele grondverf in Wit voor tal van ondergronden binnen- en buitenshuis, zoals hout, metaal (ook zink en gegalvaniseerde oppervlakken), minerale ondergronden (metselwerk, beton, gips enz.) en schilderbare kunststoffen. Biedt een uitstekende hechting voor volgende lagen.

EAN: 5400107648023

Dekvermogen
11m²
Overschilderbaar na
24-36 uur
Droogtijd
4-6 uur
Basis
Terpentine
Bijkomende informatie
Verspuitbaar
Kleurklasse
Wit
Kleur
Wit
Verpakking
Blik
Toepassing
Binnen en buiten
GHS02
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat UNDEFINED. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires