Perfection Grondverf Superdek Wit 0,75L

50% korting
  • hoge dekkracht
  • Voor allerlei ondergronden
  • Voor een perfect eindresultaat
  • Optimale hechting voor aflakken

Toon specificaties

Wat zijn de specificaties?

Universele witte grondverf voor tal van ondergronden binnen- en buitenshuis, zoals hout, metaal (ook zink en gegalvaniseerde oppervlakken), minerale ondergronden (metselwerk, beton, gips enz.) en schilderbare kunststoffen. Biedt een uitstekende hechting voor volgende lagen.

EAN: 8711216485438

Toepassing
Binnen en buiten
Overschilderbaar na
24-36 uur
Verpakking
Blik
Kleurklasse
Wit
Kleur
Wit
Dekvermogen
11m²
Bijkomende informatie
Verspuitbaar
Inhoud
0.75 L
Basis
Terpentine
Droogtijd
4-6 uur
GHS02
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat ethyl methyl ketoxime (CAS 96-29-7). Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires