Alabastine voorstrijk vochtige muren en kelders 1L

  • Dringt diep in de ondergrond in
  • Geschikt voor steen, beton, stuc- en pleisterwerk (op cementbasis)
  • Geschikt voor binnen en buiten

Toon specificaties
Inhoud

Wat zijn de specificaties?

Wil je bescherming tegen vocht en lekker doorwerken tijdens je klus? Dit speciaal ontwikkelde voorstrijkmiddel voorkomt en bestrijdt vochtdoorslag, vochtplekken, schimmelvorming en afbladderende verf. Na aanbrengen kun je bovendien na 24 uur verder met latex of behang erover.

EAN: 8710839145095

Overschilderbaar na
24 uur
Basis
Oplosmiddelhoudend
Droogtijd
4 uur, na 24 uur volledig droog
Inhoud
1 L
Kleur
Transparant
Gevarenaanduiding
Ontvlambaar. Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten bereik van kinderen bewaren. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant). Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/gezicht. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

toegevoegd aan je winkelwagen

Alabastine voorstrijk vochtige muren en kelders 1L
Alabastine voorstrijk vochtige muren en kelders 1L
22.99
20% Praxis Plus keuzekorting18.39
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires