Alabastine voorstrijk vochtige muren en kelder 500ml

  • Dringt diep in de ondergrond in
  • Geschikt voor steen, beton, stuc- en pleisterwerk (op cementbasis)
  • Geschikt voor binnen en buiten

Toon specificaties
Inhoud
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

aanbevolen accessoires

Wat zijn de specificaties?

Wil je bescherming tegen vocht en lekker doorwerken tijdens je klus? Dit speciaal ontwikkelde voorstrijkmiddel in een spuitbus voorkomt en bestrijdt vochtdoorslag, vochtplekken, schimmelvorming en afbladderende verf. Na aanbrengen kun je bovendien direct verder met latex of behang erover.

EAN: 8710839145101

Overschilderbaar na
24 uur
Basis
Oplosmiddelhoudend
Droogtijd
4 uur, na 24 uur volledig droog
Inhoud
500 ml
Kleur
Transparant
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.