Alabastine voorstrijk rolbaar zuig en hechting 5L

  • Geschikt voor binnen
  • Geschikt voor steen, beton, spack, pleister- en stucwerk, gips- en boardplaten en nieuwbouwmuren
  • Verbetert de hechting en voorkomt afbladderen van muurverven, latex, structuurverf en dergelijke

Toon specificaties

Wat zijn de specificaties?

Deze rolbaar voorstrijk zuig en hechting van Alabastine is een speciale voorstrijkmiddel die zuiging in de ondergrond opheft. Bovendien voorkomt het voorstrijkmiddel aanzetten en kleurverschillen, zo wordt het eindresultaat perfect.

EAN: 8710839145811

Overschilderbaar na
3 uur
Kleur
Transparant
Inhoud
5 L
Basis
Water
Droogtijd
30 minuten stofdroog, na 3 uur volledig droog
Gevarenaanduiding
Bevat C(M)IT/MIT(3:1), 1.2-benzisothiazool-3(2H)-on en Methylisothiazolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires