Alabastine kit- en stickerverwijderaar 100ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Reinigers & afbijtAlabastine producten
 • Eenvoudig en snel in gebruik
 • Voor een schoon oppervlak
 • Verwijdert ook hardnekkige kit-, lijm- en stickerresten

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Reinigers & afbijtAlabastine producten
Productomschrijving

Met deze Alabastine sticker- en kitverwijderaar verwijder je eenvoudig én snel hardnekkige kit-, lijm- en stickerresten. Resultaat: een schoon oppervlak!

EAN: 8710839296520

Specificaties
 • Algemeen
  Verwerkingseisen
  Vanaf 5 graden.
 • Technische kenmerken
  Maximale verwerkingstemperatuur
  30 °C
  Minimale Verwerkingstemperatuur
  5 °C
  Substantie
  Vloeistof
  Rendement condities
  Het in het documentatieblad genoemde rendement (in m2 per liter per laag) is een theoretische waarde. Dit gaat uit van een vrij ideale situatie zoals een gladde ondergrond. Het rendement is óók afhankelijk van de applicatiemethode, de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Het praktisch verbruik zal dus per object en situatie verschillen en mogelijk lager uitkomen dan vermelde theoretische waarde. Om het werkelijke rendement te bepalen zal men terplekke een proefstuk moeten maken. Raadpleeg voor aanvullende informatie het technisch documentatieblad.
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Kubus
 • Gebruiksgemak
  Uitwasbaar
  Nee
GHS02GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Koel bewaren. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven