't Stilleven schoolbordverf groen 250ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Schoolbordverft Stilleven producten
 • Sneldrogend en waterproof
 • Zeer decoratief en functioneel
 • Schrobvast

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Schoolbordverft Stilleven producten

Wat zijn de specificaties?

Zeer decoratief en functionele schoolbordverf van 't Stilleven in de kleur groen. Deze verf kan op bijna iedere ondergrond gebruikt worden, waardoor veel mogelijkheden zijn voor school,- mededelingen- en menuborden, op kinder-, studeer- en werkkamers in de horeca en op kantoren. Het is geschikt voor krijt en krijtstiften.

EAN: 8714118418924

 • Kleur
  Groen
 • Dekvermogen
  2m²
 • Verpakking
  Blik
 • Toepassing
  Binnen en buiten
 • Kleurklasse
  Groen
 • Inhoud
  0.25 L
 • Basis
  Oplosmiddelhoudend
 • Aantal lagen
  Minimaal 2 lagen
 • Afwerking
  Mat
 • Droogtijd
  24 uur
GHS02GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat cobalt(II) octoate; Fettsäuren,C18-unges.,Dimere, Reaktionsprodukte mit; ftaalzuuranhydride; 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Gemakkelijk thuisbezorgd