't Stilleven verf hittebestendig zwart 250ml

Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

aanbevolen accessoires

Wat zijn de specificaties?

't Stilleven hittebestendige verf zwart is een sneldrogende verf met speciale bindmiddelen die zonder primer moet worden aangebracht. Het is speciaal ontwikkeld voor metalen voorwerpen die aan hoge temperaturen worden blootgesteld tot 530C (behalve wit 200C).

EAN: 8714118192718

Droogtijd
3 uur
Verpakking
Blik
Inhoud
0,25 L
Dekvermogen
2-3m²
Aantal lagen
1 - 2 lagen
Kleurklasse
Zwart
Afwerking
Mat
Kleur
Zwart
GHS02GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veroorzaakt schade aan ##LISTED_ORGANS_DAMAGED## bij langdurige of herhaalde blootstelling ##EXPOSURE_SCENARIO##. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat ##CONTAINING_SENSIBLIZING_SUBSTANCE##. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.