image_1
image_1image_2

Hammerite metaallak zijdeglans zwart 250ml

 • Geeft een duurzame bescherming
 • Direct over roest, zonder primer en grondverf
 • Stopt het roestproces en heeft 8 jaar roestbescherming
 • Toepasbaar op alle soorten metaal
 • Is waterafstotend
 • Is UV-bestendig
 • Uitstekende hechting, zelfs op roest

Toon specificaties
30 dagen bedenktijd
Met Praxis Plus 90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze winkels
Air Miles sparen bij je aankoop
Productomschrijving
Hammerite zwart 250ml zijdeglans metaallak is een decoratieve, roestwerende metaallak die zonder primer of grondverf direct over roest kan worden aangebracht.

EAN: 5011867033297

Specificaties
 • Kleurklasse
  Zwart
 • Kleur
  Zwart
 • Droogtijd
  4-6 uur
 • Inhoud
  0.25 L
 • Aantal lagen
  2-3 lagen
 • Afwerking
  Zijdeglans
 • Basis
  Terpentine
 • Gebruik
  Alle soorten (roestig en beschadigd) metaal
 • Kleurcode
  Z260
 • Verpakking
  Blik
 • Toepassing
  Buiten
GHS02GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Na inademing:

Alternatieven