image_1
image_1image_2

Hammerite metaallak zijdeglans wit 750ml

 • Geeft een duurzame bescherming
 • Direct over roest, zonder primer en grondverf
 • Stopt het roestproces en heeft 8 jaar roestbescherming
 • Toepasbaar op alle soorten metaal
 • Is waterafstotend
 • Is UV-bestendig
 • Uitstekende hechting, zelfs op roest

Toon specificaties
30 dagen bedenktijd
Met Praxis Plus 90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze winkels
Air Miles sparen bij je aankoop
Productomschrijving
Hammerite wit 750ml zijdeglans metaallak is een decoratieve, roestwerende metaallak die zonder primer of grondverf direct over roest kan worden aangebracht.

EAN: 5011867033327

Specificaties
 • Inhoud
  0.75 L
 • Gebruik
  Alle soorten (roestig en beschadigd) metaal
 • Kleurcode
  Z210
 • Verpakking
  Blik
 • Toepassing
  Buiten
 • Aantal lagen
  2-3 lagen
 • Droogtijd
  4-6 uur
 • Basis
  Terpentine
 • Afwerking
  Zijdeglans
 • Kleur
  Wit
 • Kleurklasse
  Wit
GHS02GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Na inademing: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren.

Alternatieven