image_1

Wijzonol metaallak hoogglans 9104 wit 750ml

 • Actief roestwerend
 • Kras- en slijtvast
 • Buitenduurzaam tot 7 jaar
 • Gemakkelijk verwerkbaar
 • Goede vloei

Toon specificaties

26,

99

per l 35,99

Productomschrijving
Wijzonol metaallak hoogglans is een sterke, kras- en stootvaste lakverf op basis van alkydhars (terpetinebasis). Het is geschikt voor zowelbuiten- als binnengebruik. Deze hoogglanzende lakverf is actief roestwerend en heeft een buitenduurzaamheid tot 7 jaar. Het is gemakkelijk te verwerken dankzij zijn hoge dekkracht en goede vloeiing.

Wordt geleverd in een verpakking van 750 milliliter in de kleur wit.

EAN: 8712952068725

Specificaties
 • Algemeen

  Binnen/buitengebruik

  i

  Buiten
 • Technische kenmerken

  Verfbasis

  i

  Terpetinegedragen

  Roestbestendig

  Ja

  Substantie

  Vloeistof

  Materiaal van doeloppervlak

  Metaal-staal

  Rendement per verpakking

  i

  9 m²
 • Uiterlijke kenmerken

  Kleurfamilie

  Wit

  Glanstype

  i

  Hoogglans
GHS02GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Ontvlambaar. Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Bevat FTHAALZUURANHYDRIDE. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Aanraking met de huid vermijden. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Alternatieven