image_1

Tenco ijzercoat zwart metaal en beton 2,5L

 • Karakteristieke beschermende zwarte coating voor divers ijzerwerk
 • Hecht direct op kaal staal en direct op oude teer- en bitumenlagen
 • UV-bestendig
 • Gemakkelijk aan te brengen en te onderhouden

Toon specificaties
Productomschrijving
Tenco ijzercoat zwart is een UV-bestendige, roestwerende coating voor ijzerwerk. Het beschermt tegen alle weersinvloeden en kan over oude teer- en bitumenlagen worden aangebracht. Verpakking bevat 2,5 liter.

EAN: 8712701381945

Specificaties
 • Algemeen
  ROHS keurmerk
  Nee
  Binnen/buitengebruik
  Bovengronds
 • Technische kenmerken
  Diepte
  15.5 cm
  Breedte
  15.5 cm
  Hoogte
  15.5 cm
  Verfbasis
  Solventgedragen
  Substantie
  Vloeistof
  Rendement per verpakking
  22.5 m²
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Zwart
 • Gebruiksgemak
  Antislip
  Nee
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Bevat 2-butanonoxim, Neodecanoic acid, cobalt salt. Kan een allergische reactie veroorzaken. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan schade aan zenuwstelsel veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven