30% korting
image_1
image_1image_2

Les Anciens Ébenistes vloeibare was licht eik 1L

 • Voedt en laat glanzen
 • Met bijenwas
 • Glanzend

Toon specificaties
30 dagen bedenktijd
Met Praxis Plus 90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze winkels
Air Miles sparen bij je aankoop
Productomschrijving
Les Anciens Ébenistes vloeibare was licht eiken 1 L is een natuurlijke was op basis van was die meubels, parket en binnenhoutwerk voedt en doet glanzen. Ideaal voor grote oppervlakken. 30 minuten droogtijd. Onderhoud met terpentine.

EAN: 3302150003199

Specificaties
 • Algemeen
  ROHS keurmerk
  Nee
  Binnen/buitengebruik
  Binnen
 • Technische kenmerken
  Overige waarden
  Aanbrengen met een Katoenprop
  Rendement per verpakking
  0 m²
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Hout, Hout blank eiken
  Kleur
  Lichte eik
  Afwerking
  Glans
  Glanstype
  Glans
 • Gebruiksgemak
  Antislip
  Nee
  Verwerkingsmethode
  Kwast
  Overschilderbaar na
  0.5 h
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket). Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Alternatieven