Hammerite menie mat orandje rood 750ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
GrondverfHammerite producten
 • Geeft een duurzame bescherming
 • Bij toepassing op ijzer of metaal is voorbehandeling niet nodig
 • Sneldrogend en waterproof

Toon specificaties
Inhoud
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
GrondverfHammerite producten

Wat zijn de specificaties?

Hammerite menie is een roestwerende grondverf voor ijzer en staal. De grondverf geeft een duurzame bescherming en bij toepassing op ijzer of metaal is er geen voorbehandeling nodig.

EAN: 5011867042817

 • Verpakking
  Blik
 • Droogtijd
  >3 uur
 • Aantal lagen
  2-3 lagen
 • Inhoud
  0.75 L
 • Afwerking
  Mat
 • Basis
  Terpentine
 • Toepassing
  Binnen en buiten
 • Gebruik
  Ijzer en staal en ook geschikt voor hout dat direct in contact komt met schoon metselwerk
 • Kleur
  Oranje rood
 • Kleurklasse
  Rood
GHS02GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Koel bewaren. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd