Rambo vloer olie transparant mat kleurloos 2500ml

  • Gemakkelijk aan te brengen
  • Accentueert de nerftekening van het hout
  • Beschermt het hout
  • Trekt goed in

Toon specificaties

toegevoegd aan je winkelwagen

Gemakkelijk thuisbezorgd

Wat zijn de specificaties?

Rambo vloerolie transparant mat kleurloos 2500ml voedt en verzorgt houten vloeren binnenshuis; trekt diep in het hout en beschermt tegen vuilinloop.

EAN: 8716242889502

Overschilderbaar na
24 uur
Type
Olie
Gebruik
Houten vloeren
Droogtijd
8 uur
Verpakking
Blik
Inhoud
2,50 L
Dekvermogen
25m²/L
Aantal lagen
1
Kleur
Kleurloos
Toepassing
Binnen
GHS02
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat ##CONTAINING_SENSIBLIZING_SUBSTANCE##. Kan een allergische reactie veroorzaken. Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Koel bewaren. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

aanbevolen accessoires