image_1

CetaBever Tuinmeubelbeits Transparant Zijdeglans 0,75L

 • Beschermt tegen weersinvloeden
 • Waterafstotend, voorkomt afbladderen

Toon specificaties

24,

99
Productomschrijving
CetaBever Tuinmeubelbeits Transparant Zijdeglans 0,75L is een watergedragen tuinbeits. De beits is waterafstotend en beschermt het hout langdurig tegen weersinvloeden. CetaBever Tuinmeubelbeits Transparant Zijdeglans 0,75Lbiedt een bescherming tot 3 jaar, beschermt tegen vergrijzing en is vocht- en weersbestendig.

EAN: 8711113127004

Specificaties
 • Droogtijd

  4 uur
 • Toepassing

  Buiten
 • Vochtbestendig

  Ja
 • Gebruiksklaar

  Ja
 • UV-bestendig

  Ja
 • Inhoud

  0 L
 • Basis

  Waterbasis
 • Geurarm

  Ja
 • Afwasbaar

  Ja
 • Gebruik

  Hout
 • Overschilderbaar na

  16 uur
 • Aantal lagen

  3 lagen
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Alternatieven