Pokon Mos Weg! voor 200m2

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Onkruid- & mosbestrijdingPokon producten
 • Snel verlost van mos
 • Met gazonvoeding
 • Helpt jou tegen insecten
 • Effectief
 • Gazon is direct gevoed

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Onkruid- & mosbestrijdingPokon producten

Wat zijn de specificaties?

Last van mos in het gazon? Door mos verstikt het gras en het wordt daardoor verdrongen. Een effectieve manier om dit op te lossen is het gebruik van Pokon Mos Weg! Met deze mosbestrijder, die bovendien gazonmest bevat, wordt mos snel verwijderd en je gazon direct gevoed.

EAN: 8711969023772

 • Substantie
  Vast
 • Samenstelling
  x
 • Ecologisch
  Nee
 • Vorm
  Korrel
 • Anti-mos werking
  Ja
 • Kant & klaar
  Ja
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd