Compo bio anti-onkruid & anti-mos totaal concentraat nl

  • Dubbele werking: tegen onkruid en mos
  • Geconcentreerde formule (te verdunnen met water)
  • Snelle werking: eerste zichtbare resultaten na 3 uur

Toon specificaties

toegevoegd aan je winkelwagen

Wat zijn de specificaties?

Compo Anti-onkruid & Anti-mos concentraat is geschikt voor de doelgerichte bestrijding van onkruid, grassen, mossen (niet in gazons) en algen (niet in gazons). Zelfs problematische onkruiden zoals zevenblad, akkerpaardenstaart, akkerwinden, brandnetels en distels kunnen worden bestreden. Het product werkt snel en goed, zelfs bij lage temperaturen. Snelle penetratie (3 uur). Zaaien is al mogelijk na 3 dagen. Direct nadat behandelde zones opgedroogd zijn, kunnen ze opnieuw gebruikt worden en bestreden worden door huisdieren.

EAN: 5411196061082

Diepte
4.7 cm
Breedte
14.5 cm
Hoogte
26 cm
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product UNDEFINED grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires