Compo bio anti-mos gazon

54% korting
  • Maakt geen vlekken
  • Natuurlijke actieve stof
  • Werkt binnen de 24 uur
  • Organische vetzuren

Toon specificaties
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

Compo bio anti-mos gazon
Compo bio anti-mos gazon
54% korting
34.9916.00

aanbevolen accessoires

Wat zijn de specificaties?

Compo Antimos Gazon is een natuurlijk product voor het bestrijden van mossen in het gazon. Het is samengesteld op basis van organische vetzuren van natuurlijke oorsprong. Deze vetzuren zijn niet schadelijk voor het bodemleven. Het product werkt snel en grondig en maakt geen vlekken.

EAN: 5411196060139

Diepte
9.6 cm
Breedte
15.6 cm
Hoogte
27.5 cm
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.