Compo Anti-Onkruid & Anti-mos totaal spray 750ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Onkruid- & mosbestrijdingCompo producten
 • Natuurlijke ingrediënten
 • Uitstekende werking, zelfs bij lage temperaturen
 • Zaaien mogelijk na 3 dagen
 • Klaar voor gebruik

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Onkruid- & mosbestrijdingCompo producten

Wat zijn de specificaties?

De Compo Anti-Onkruid & Anti-Mos spray is een gebruiksklare onkruid- en mosbestrijder op basis van natuurlijke elementen. Het product heeft een uitstekende werking, zelfs bij lage temperaturen. Het dringt heel snel binnen in het behandelde gewas (3 uur). Je kunt de onkruidbestrijder bijvoorbeeld toepassen tussen sier- en groenteplanten, onder sier- en fruitbomen en onder sierstruiken. Zaaien is reeds mogelijk na 3 dagen.

EAN: 5411196061174

 • Samenstelling
  31 g/l Pelargonzuur
 • Ecologisch
  Ja
 • Anti-algen werking
  Nee
 • Kant & klaar
  Ja
 • Substantie
  Vloeistof
 • Anti-mos werking
  Ja
 • Rendement per verpakking
  7.5 m²
 • Selectief/totaal
  Totaal
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Bevat 1.2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd