Compo Anti-Onkruid & Anti-mos Pad & Terras concentraat 1L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Onkruid- & mosbestrijdingCompo producten
 • Natuurlijke ingrediënten
 • Uitstekende werking, zelfs bij lage temperaturen

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Onkruid- & mosbestrijdingCompo producten

Wat zijn de specificaties?

De Compo Anti-Onkruid & Anti-Mos Paden & Terrassen concentraat is een geconcentreerde onkruid- en mosbestrijder op basis van natuurlijke elementen. De bestrijder heeft een uitstekende werking, zelfs bij lage temperaturen. Het dringt heel snel in het behandelde gewas (3 uur). Het product kun je toepassen op paden en terrassen.

EAN: 5411196060085

 • Rendement per verpakking
  110 m²
 • Anti-algen werking
  Nee
 • Ecologisch
  Ja
 • Selectief/totaal
  Totaal
 • Anti-mos werking
  Ja
 • Substantie
  Vloeistof
 • Kant & klaar
  Nee
 • Samenstelling
  238 g/l pelargonzuur
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd