Compo anti-mos gazon NL 2,5L

53% korting
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Onkruid- & mosbestrijding
 • Natuurlijke ingrediënten
 • Dringt heel snel de behandelde plant binnen
 • Uitstekende werking, zelfs bij lage temperaturen

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Onkruid- & mosbestrijding

Wat zijn de specificaties?

Compo Antimos Gazon is een product op basis van natuurlijke ingrediënten, geschikt voor de doelgerichte bestrijding van mos in gazon. Het product werkt snel en goed, zelfs bij lage temperaturen. Het dringt heel snel in (3 uur).

EAN: 5411196060139

 • Rendement per verpakking
  250 m²
 • Anti-algen werking
  Nee
 • Ecologisch
  Ja
 • Kant & klaar
  Nee
 • Anti-mos werking
  Ja
 • Substantie
  Vloeistof
 • Selectief/totaal
  Totaal
 • Samenstelling
  237,59 pelargonzuur
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd