HG X ongediertespray 400ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
OngediertebestrijdingHG producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
OngediertebestrijdingHG producten

Wat zijn de specificaties?

HGX spray tegen kruipend ongedierte en wespen kun je overal spuiten waar je last hebt van ongedierte. Kakkerlakken, larven van tapijtkevers, mieren, vlooien, pissebedden en alle andere insecten die je niet thuis kunt brengen, zie je niet meer terug. HGX tegen kruipend ongedierte en wespen ruikt en vlekt niet!

EAN: 8711577062415

Dier
Wespen
GHS02GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Bevat m-fenoxybenzyl-3-(2.2-dichloorvinyl)-2.2-dimethylcyclopropaancarboxylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Zeer licht ontvlambare aerosol. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook