image_1

Compo hortensia's Blauwmaker 800g

 • Voor een diepblauwe kleur van hortensia's
 • Snelle werking
 • 100% oplosbaar in water

Toon specificaties
30 dagen bedenktijd
Met Praxis Plus 90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze winkels
Air Miles sparen bij je aankoop
Productomschrijving
Compo Blauwmaker Hortensia's is een mengsel van sporenelementen dat zorgt voor een diepblauwe kleur van de bloemblaadjes bij blauwe hortensia's. De blaadjes kunnen namelijk verkleuren als in de bodem de nodige voedingselementen ontbreken. Het product is bovendien 100% oplosbaar in water.

EAN: 5411196014804

Specificaties
 • Algemeen
  Type meststof
  Meststoffen van type 2: alle meststoffen die niet tot type 1 of 3 behoren
  Bio
  Nee
  ROHS keurmerk
  Nee
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Poeder
  Rendement per verpakking
  10 m²
  Geschikt voor strooiwagen
  Nee
  Met hersluitbare verpakking
  Nee
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Rechthoek
 • Toepassing
  Anti-mos werking
  Nee
  Anti-onkruid werking
  Nee
 • Gebruiksgemak
  Kant & klaar
  Ja
GHS05GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Gelekte/gemorste stof opruimen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven