image_1

Vapona anti mug stekker

 • Inclusief 1 vloeibare vulling
 • 45 dagen
 • Automatische timer

Toon specificaties

15% KEUZEKORTING

i

10,

99

9,

34
Productomschrijving
Bescherming gedurende 45 nachten. De verpakking bevat het toestel + 1 vulling. Snelle en langdurige bescherming.

EAN: 5420067101475

Specificaties
 • Algemeen

  Type dierbestrijdingsmiddel

  Afweermiddel met geur

  ROHS keurmerk

  Nee

  Binnen/buitengebruik

  i

  Binnen
 • Technische kenmerken

  Substantie

  Vloeistof

  Giftig

  Ja
 • Gebruiksgemak

  Herbruikbaar

  Ja
GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Gelekte/gemorste stof opruimen. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven