image_1
image_1image_2

Vapona anti mug navulling vloeibaar

 • Voor 45 nachten
 • Weg met die vervelende muggen

Toon specificaties

9,

49

per l 527,22

Productomschrijving
Navulling voor het anti mug toestel Vapona. De navulling biedt 45 nachten bescherming.

EAN: 5420067100317

Specificaties
 • Algemeen

  Type dierbestrijdingsmiddel

  Afweermiddel met geur

  ROHS keurmerk

  Nee

  Binnen/buitengebruik

  i

  Binnen
 • Technische kenmerken

  Substantie

  Vloeistof

  Giftig

  Ja
 • Gebruiksgemak

  Herbruikbaar

  Nee
GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Gelekte/gemorste stof opruimen. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven