image_1

HG X mottenballen 130g

 • Bestrijden van motten, nachtvlinders en larven
 • Zeer effectief

Toon specificaties

15% KEUZEKORTING

i

6,

49

5,

51

per kg 0,04

Productomschrijving
De HG X mottenballen 130g zijn de oplossing om eenvoudig nachtvlinders, mottenlarven en motten te bestrijden.

EAN: 8711577195847

Specificaties
 • Algemeen

  ROHS keurmerk

  Nee

  Binnen/buitengebruik

  i

  Binnen
 • Technische kenmerken

  Substantie

  Vast

  Giftig

  Nee
 • Toepassing

  Toepassing

  HGX mottenballen zijn de oplossing om eenvoudig motten, mottenlarven en nachtvlinders te bestrijden. Motten en nachtvlinders voeden zichzelf met kleding, waardoor er gaatjes in de kleding ontstaan. Onze mottenballen voorkomen deze aantasting en beschermen langdurig en effectief kleding in kleerkasten. Tegen kleermotten en kleermottenlarven. Voor kleding in kleerkasten. Beschermt langdurig en effectief. Met frisse zeepgeur. Schoon en veilig in gebruik door folie om elke mottenbal.
GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven