image_1

Compo insectenbestrijder Karate Garden Groenten & Fruit spray 750ml

 • Tegen bijtende en zuigende insecten op groenten & fruit
 • Snelle werking met shock-effect
 • Beschermt tot 2 weken
 • Korte wachttijd voor de oogst
 • Klaar voor gebruik

Toon specificaties
Inhoud

15% KEUZEKORTING

i

17,

99

15,

29

per l 20,39

Productomschrijving
Compo Karate Garden is een gebruiksklare insectenbestrijder tegen bijtende en zuigende insecten, zoals bladluizen, kevers, wantsen, rupsen, preimot, groentevliegen, trips en witte vlieg op groenten en fruit. De formulering zorgt voor een snelle opname door de plant, waardoor het product regenvast is na 2 uur. Bovendien heeft het product een werking gedurende 2 weken. Voor groenten en fruit is de wachttijd voor de oogst heel kort.

EAN: 5411196097609

Specificaties
 • Algemeen

  Gewasomschrijving

  Sierplanten en potplanten binnens- en buitenshuis, groenten en fruit

  Binnen/buitengebruik

  i

  Binnen
 • Technische kenmerken

  Aanbrengmethode

  Gebruiksklaar

  Substantie

  Vloeistof

  Ecologisch

  i

  Nee
 • Gebruiksgemak

  Beoogd gebruik

  Tuin
GHS09
Gevarenaanduiding
Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Gelekte/gemorste stof opruimen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven