Kroon Oil siliconenspray 300ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
FietsreparatieDresco producten
  • Beschermingsmiddel tegen bevriezing
  • Conserveringsmidde lvoor rubber, plastic en chroomdelen, werkt vochtafstotend
  • Smeermiddel voor bewegende delen die in aanraking komen met vocht

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
FietsreparatieDresco producten

Wat zijn de specificaties?

Deze Kroon Oil siliconenspray 300ml beschermt tegen roest, vuil en vocht, en heeft ook goede smerende eigenschappen. Het product kan dus veel gebruikt worden als het gaat om het onderhoud van je fiets. Naast de smering zorgt het voor een beschermlaag die geschikt is voor verschillende soorten oppervlakken die je op de fiets vindt.

EAN: 8710128400171

  • Substantie
    Vloeistof
GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren.
Gemakkelijk thuisbezorgd