image_1

Brunox roestomvormer Epoxy 250ml

 • Geschikt voor het herstellen van roestplekken op machines, voertuigen en andere metalen objecten
 • Vrij van zware metalen en vrij van minerale zuren
 • Te combineren met alle gangbare lakken en plamuur

Toon specificaties
30 dagen bedenktijd
Met Praxis Plus 90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze winkels
Air Miles sparen bij je aankoop
Productomschrijving
De Brunox roestomvormer Epoxy is een anti-roestbehandeling en epoxy grondlaklaag in één. De roestomvormer kan overal gebruikt worden waar roest is ontstaan en is ideaal voor het herstellen van roestplekken. De roestvervormer is geschikt voor het herstellen van roestplekken op machines, voertuigen en andere metalen objecten. De roestvervormer is vrij van zware metalen, minerale zuren en is te combineren met alle gangbare lakken en plamuur.

EAN: 7610567930059

Specificaties
 • Algemeen
  Binnen/buitengebruik
  Buiten, Binnen
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
  Materiaal van doeloppervlak
  Metaal
 • Gebruiksgemak
  Droogtijd
  2 h
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven