Frontline Combo hond extra large >40kg 3 pip

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Vlooien, teken, en ontworming voor hondenFrontline producten
  • Voorkomt besmetting van de omgeving van het behandelde dier door onvolwassen vlooien
  • Voor honden 2-10 kg

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Vlooien, teken, en ontworming voor hondenFrontline producten

Wat zijn de specificaties?

Frontline Combo hond extra large >40kg 3 pip. Doodt vlooien, teken en bijtende luizen

EAN: 8713942400730

  • Dier
    Hond
  • Aantal
    3 stuks
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij inslikken. Schadelijk bij inademing. Veroorzaakt schade aan UNDEFINED bij langdurige of herhaalde blootstelling UNDEFINED. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Na het werken met dit product UNDEFINED grondig wassen. Blussen met UNDEFINED. Gelekte/gemorste stof opruimen.
Gemakkelijk thuisbezorgd