Protecton winterpakket 5-delig

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Autoreiniging
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Autoreiniging

Wat zijn de specificaties?

Deze set van Protecton bevat één ruitenontdooier van 500 ml, één ruitenantivries van 250 ml tot -65°C, één slotontdooier van 50 ml, één ijskrabber en één anticondens doek.

EAN: 8711293463961

GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd
 

Anderen kochten ook