image_1

Wynn's diesel plus behandeling 325ml

 • Reinigt het dieselbrandstofsysteem
 • Verbetert de verbranding en koud starten
 • Vermindert schadelijke uitlaatgassen

Toon specificaties
30 dagen bedenktijd
Met Praxis Plus 90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze winkels
Air Miles sparen bij je aankoop
Productomschrijving

De Wynn's diesel plus behandeling is een additief om de kwaliteit van de brandstof te verbeteren en om de verbranding te optimaliseren. Met Wynn’s reinig je volledig het dieselbrandstofsysteem en verminder je schadelijke uitlaatgassen. De dieselbehandeling verbetert de verbranding en koud starten. De inhoud bedraagt 325 ml.

EAN: 5411693516634

Specificaties
 • Algemeen
  Garantie
  2 jaar
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
 • Toepassing
  Toepassing
  toevoegen
GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren.

Alternatieven