image_1

Wynn's brandstofadditief Octaan 10+ Powerbooster 325ml

 • Verhoogt het octaangetal van de benzine
 • Vermindert pingelen
 • Verlaagt het brandstofverbruik

Toon specificaties
30 dagen bedenktijd
Met Praxis Plus 90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze winkels
Air Miles sparen bij je aankoop
Productomschrijving

De Wynn's brandstofadditief Octaan 10+ Powerbooster is een additief voor benzinemotoren dat het octaangetal verhoogt. De additief vermindert pingelen en verlaagt het brandstofverbruik. De inhoud bedraagt 325 ml.

EAN: 5411693438639

Specificaties
 • Algemeen
  Garantie
  2 jaar
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
 • Toepassing
  Toepassing
  toevoegen
GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Schadelijk bij inademing. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Alternatieven