image_1

Wynn's benzine plus behandeling 325ml

 • Te gebruiken bij een onregelmatig toerental, inhouden, pingelen, nadieselen, moeilijk starten, hoog verbruik en te veel schadelijke uitlaatgassen
 • Reinigt en smeert het branfstofsysteem
 • Voorkomt ijsvorming in carburateur
 • Voorkomt koolneerslag op kleppen en in verbrandingskamer

Toon specificaties
30 dagen bedenktijd
Met Praxis Plus 90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze winkels
Air Miles sparen bij je aankoop
Productomschrijving

De Wynn's benzine plus behandeling is een additief voor benzinemotoren dat het brandstofsysteem in optimale conditie houdt en bepaalde eigenschappen van de benzine verbetert. De Wynn’s behandeling is toepasbaar bij een onregelmatig toerental, inhouden, pingelen, moeilijk starten, hoog verbruik en te veel schadelijke uitlaatgassen. De behandeling reinigt en smeert het brandstofsysteem en voorkomt koolneerslag op kleppen en in de verbrandingskamer. Bovendien voorkomt Wynn’s ijsvorming in carburateur. De inhoud bedraagt 325 ml.

EAN: 5411693652639

Specificaties
 • Algemeen
  Garantie
  2 jaar
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
 • Toepassing
  Toepassing
  toevoegen
GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan schade aan organen (centraal zenuwstelsel) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). .
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren.

Alternatieven